Ryczałt

Prowadzenie Ewidencji Przychodów tzw. Ryczałtu przez nasze biuro obejmuje następujące czynności:

  • ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych,
  • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
  • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
  • przygotowanie i złożenie drogą elektroniczną deklaracji VAT-UE,
  • przygotowanie i złożenie drogą elektroniczną plików JPK_V7,
  • sporządzanie i złożenie elektronicznie zeznania rocznego PIT-28.

Jakie usługi Cię interesują?