Jak założyć działalność gospodarczą?

Założenie Twojej nowej firmy to przełomowy moment. Dlatego zrób to z nami.
Na każdym etapie zapewniamy wsparcie i pomoc specjalisty.

Idea biuro Rachunkowe
Idea biuro Rachunkowe

Najpierw załóż PROFIL ZAUFANY na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Są tam opisane wszystkie kroki, które musisz wykonać.

Idea biuro Rachunkowe

Następnie musisz założyć konto przedsiębiorcy na rządowej stronie https://biznes.gov.pl klikając w link ZAREJESTRUJ FIRMĘ

Idea biuro Rachunkowe

Aby tego dokonać możesz wypełnić wniosek CEIDG-1 jak w punkcie wyżej (niezbędny do tego jest PROFIL ZAUFANY) lub wypełnić odręcznie tradycyjny formularz w najbliższym urzędzie miasta bądź gminy.

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (nadanie NIP, gdy nie jest nadany).

Każdy przedsiębiorca ma możliwość sprawdzenia poprawności danych we wpisie do CEIDG na stronie https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx. Każda zmiana danych firmowych powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od jej zaistnienia. Podobnie jak przy zakładaniu działalności gospodarczej chcąc dokonać zmiany we wpisie mamy dwie możliwości: elektronicznie lub papierowo w Urzędzie.

Idea biuro Rachunkowe

Najważniejszy jest numer NIP. Jeżeli do tej pory go nie posiadałeś, zostanie on automatycznie nadany przez Ministerstwo Finansów w procesie rejestracji wniosku CEIDG-1. W przypadku, gdy już posiadasz numer NIP nie ulegnie on zmianie i stanie się „numerem firmowym”.

Forma opodatkowania. Masz do wyboru trzy możliwości:

  • zasady ogólne wg. skali 12% i 32% (KPIR),
  • podatek liniowy stawka 19% (KPIR),
  • ryczałt ewidencjonowany.

Kolejnym krokiem jest decyzja o byciu podatnikiem VAT.

Być może musisz lub chcesz dobrowolnie stać się czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług tzw. VAT. Jeżeli tak, koniecznie złóż formularz VAT-R. Pamiętaj, że musi to nastąpić przed dniem uzyskania pierwszych przychodów tj. rozpoczęciem sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych podatkiem VAT. A może mógłbyś skorzystać ze zwolnienia z VAT na podst. art. 113 ustawy?

Kasa fiskalna

Zastanów się też czy nie powinieneś posiadać kasy fiskalnej. Jeżeli prowadzisz działalność polegającą na sprzedaży części samochodowych, sprzedaży tytoniu, wyrobów alkoholowych, perfum, świadczeniu usług wulkanizacyjnych, usług gastronomicznych (wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych), już od pierwszej sprzedaży musisz posiadać kasę fiskalną.

Wszystkie szczegóły dotyczące Twojej Firmy zawsze omawiamy na rozmowie „wstępnej”.

Idea biuro Rachunkowe

Kolejnym krokiem jest obowiązkowe zgłoszenie się do ZUS jako „ubezpieczony”. Chęć opłacania składek do ZUS można zdeklarować w dowolnej jednostce ZUS bądź równocześnie z wnioskiem o wpis do CEIDG zakładając firmę przez internet. Trzeba tylko wiedzieć jakie składki są obowiązkowe, np. gdy założona działalność jest jedynym źródłem Twojego dochodu wypełniasz druk ZUS ZUA, jeśli natomiast jesteś zatrudniony na umowę o pracę i zarabiasz powyżej minimalnej pensji krajowej wypełniasz druk ZUS ZZA. Chcąc skorzystać z „ulgi na start” także obowiązuje Cię druk ZUS ZZA. Istnieją też sytuacje, w których należy zachować ostrożność przy wyborze podlegania do ubezpieczeń. Dlatego tak ważna jest rozmowa „wstępna” z wykwalifikowanym specjalistą.

Należy też pamiętać aby zgłoszenia do ZUS dokonać nie później niż w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności (data podawana we wniosku CEIDG).

Idea biuro Rachunkowe

Bankowy rachunek firmowy musi posiadać każdy czynny podatnik VAT. W innym wypadku Twój kontrahent weryfikując Cię na Białej Liście może nie podjąć z Tobą współpracy.

Pamiętaj aby po założeniu rachunku firmowego poinformować o tym fakcie US i ZUS. Dokonasz tego aktualizując wpis w CEIDG. WAŻNE!! Zaznacz, że jest to rachunek, na który dokonywany będzie zwrot podatku.

Idea biuro Rachunkowe

Wybór Biura Rachunkowego jest bardzo ważnym etapem zakładania każdej działalności. Outsourcing pozwala ograniczyć koszty, ponieważ nie musisz zatrudniać księgowej i kadrowej, ani inwestować w system informatyczny. Współpraca z Biurem Rachunkowym pozwala skoncentrować się na rozwoju firmy i osiąganiu sukcesu na rynku, ponieważ sprawy księgowe i kadrowe przekazujesz w ręce najlepszych specjalistów.

Idea biuro Rachunkowe
  • Uzyskać koncesje, zezwolenia lub licencje
  • Zgłosić się do PIP i Sanepidu

Jakie usługi Cię interesują?