Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów przez nasze biuro obejmuje następujące czynności:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty),
  • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
  • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy,
  • przygotowanie i złożenie drogą elektroniczną deklaracji VAT-UE,
  • przygotowanie i złożenie drogą elektroniczną plików JPK_V7,
  • sporządzanie i złożenie elektronicznie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L),

Jakie usługi Cię interesują?