Warunki współpracy

 

Idea biuro Rachunkowe
Idea biuro Rachunkowe

Przed podpisaniem umowy ustalamy wszystkie szczegóły współpracy m.in. rodzaje dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia rozliczeń oraz sposób i termin ich przekazywania, przechowywanie dokumentów, wynagrodzenie, reprezentowanie przed ZUS i Urzędem Skarbowym.

Idea biuro Rachunkowe

Na podstawie ustalonych warunków sporządzamy i podpisujemy umowę oraz niezbędne pełnomocnictwa

Idea biuro Rachunkowe
  • elektronicznie (skan, fotografia) przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
  • przedstawiciel biura odbiera dokumenty od klienta w jego siedzibie,
  • klient dostarcza dokumenty osobiście.

Dokumenty mogą być przekazywane na bieżąco w danym miesiącu bądź po jego zakończeniu, najpóźniej do 10-go dnia.

Idea biuro Rachunkowe

Dokumenty z bieżącego roku przechowywane są w siedzibie biura rachunkowego. Po zamknięciu roku podatkowego wszystkie przekazywane są bezpośrednio klientowi lub wysyłane na adres wskazany przez niego przesyłką kurierską.

Idea biuro Rachunkowe

Najistotniejsze informacje przekazujemy e-mailem ? kwoty do zapłaty składek ZUS, podatku dochodowego, podatku VAT.

Idea biuro Rachunkowe

Dzięki otrzymanym pełnomocnictwom możemy reprezentować sprawy naszych klientów przed ZUS i Urzędem Skarbowym.

Idea biuro Rachunkowe

Gwarantujemy bezpłatną pomoc merytoryczną. Wszystkie konsultacje związane z usługami mogą odbywać się telefonicznie oraz poprzez Internet (poczta e-mail, komunikatory internetowe).

Jakie usługi Cię interesują?