Warunki współpracy

 

Idea biuro Rachunkowe
Idea biuro Rachunkowe

Zanim rozpoczniemy współpracę spotykamy się z każdym Klientem na rozmowie „wstępnej”, podczas której omawiamy zasady współpracy, wyjaśniamy podstawowe kwestie na temat podatków, np. czym różni się ryczałt od KPIR? czy muszę być na Vat? Pomagamy również w formalnościach związanych z założeniem działalności gospodarczej.

Idea biuro Rachunkowe

Wszelkie ustalenia z rozmowy „wstępnej” spisane są w formie ankiety, na podstawie której sporządzona zostaje umowa. Kolejnym krokiem jest już tylko jej podpisanie.

Idea biuro Rachunkowe

Nasi Klienci mają kilka możliwości dostarczania dokumentów:

  • „wrzucić” na Pulpit Klienta,
  • wysłać elektronicznie (skan, fotografia) przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
  • dostarczyć dokumenty osobiście do biura.

Dokumenty mogą być przekazywane na bieżąco w danym miesiącu bądź po jego zakończeniu, najpóźniej do 7-go dnia.

Idea biuro Rachunkowe

Dokumenty z bieżącego i poprzedniego roku podatkowego przechowujemy w siedzibie biura rachunkowego. Dokumentację za lata poprzednie oddajemy Klientowi w celach archiwizacyjnych w terminie do 3 miesięcy od zakończenia roku. Istnieje możliwość przekazania obowiązków archiwizacyjnych do Naszego Biura. Pełną ofertę usług omawiamy z każdym Klientem indywidualnie.

Idea biuro Rachunkowe

Najważniejsze informacje, czyli:

  • listy płac pracowników,
  • kwoty składek ZUS,
  • kwoty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń,
  • kwoty zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych dochodów,
  • kwoty podatku VAT,

przekazywane są bezpośrednio z naszego systemu księgowego do Pulpitu Klienta. Wystarczy zalogować się do swojego Pulpitu, żeby uzyskać dostęp do informacji, które Państwa interesują.

Idea biuro Rachunkowe

Przy zawieraniu umowy, przekazujemy do podpisania również pełnomocnictwa do ZUS i Urzędu Skarbowego dla Naszych przedstawicieli. Dzięki temu mamy możliwość sprawnego i szybkiego działania w Państwa imieniu.

Idea biuro Rachunkowe

Każdy z Naszych Klientów w ramach zawartej umowy otrzymuje pomoc merytoryczną. Staramy się wyjaśniać wszelkie zawiłości, zarówno podatkowe jak i kadrowe, w przystępny sposób. Mogą Państwo kontaktować się z Nami telefonicznie, e-mail bądź przez Pulpit Klienta.

Jakie usługi Cię interesują?