Obsługa kadrowo-płacowa

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych przez nasze biuro obejmuje następujące czynności:

 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS IMIR dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8C),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40).

Jakie usługi Cię interesują?