Obsługa kadrowo-płacowa

Kadry i płace wymagają skrupulatności oraz doskonałej znajomości aktualnych przepisów prawa. Powierzając nam obsługę kadrowo-płacową swojej firmy zyskujesz przede wszystkim czas na prowadzenie swojego biznesu, my zajmujemy się formalnościami związanymi z zatrudnianiem pracowników. W ramach współpracy z nami otrzymasz zdalny dostęp do takich danych jak wynagrodzenia, podatki, urlopy, zwolnienia oraz wybrane dokumenty osobowe Twoich pracowników (e-Teczka). Wszystko online – z możliwością generowania czy też drukowania potrzebnych Ci raportów.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych przez nasze biuro obejmuje następujące czynności:

 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników w formie papierowej oraz e-Teczka,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8C),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40).

Jakie usługi Cię interesują?