Jak założyć działalność gospodarczą?

Chcesz założyć firmę i nie wiesz jak to zrobić? Skorzystaj z naszej pomocy i przeczytaj poniższy poradnik.

Idea biuro Rachunkowe
Idea biuro Rachunkowe

Rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Aby tego dokonać możesz wypełnić wniosek CEIDG-1 na stronie https://prod.ceidg.gov.pl lub wypełnić odręcznie tradycyjny formularz w najbliższym urzędzie gminy.

W przypadku wersji elektronicznej niezbędne dane podasz wypełniając formularz lub przy użyciu wygodnego kreatora. Pamiętaj, że jeśli nie posiadasz profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego niezbędna będzie wizyta w najbliższym urzędzie gminy celem podpisania i potwierdzenia wniosku (masz na to 7 dni ? aby ułatwić urzędnikowi odszukanie Twojego wniosku zapisz kod weryfikacyjny podany po jego wypełnieniu).

Wniosek CEIDG-1 (dawne EDG-1) jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  •  wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) ? po nadaniu zostanie przesłany na wskazany we wniosku adres e-mail,
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (nadanie NIP, gdy nie jest nadany) ? po nadaniu zostanie przesłany na wskazany we wniosku adres e-mail.
Idea biuro Rachunkowe

Najważniejszy jest numer NIP. Jeżeli do tej pory go nie posiadałeś, zostanie on automatycznie nadany przez Ministerstwo Finansów w procesie rejestracji wniosku CEIDG-1. W przypadku, gdy już posiadasz numer NIP to nie ulegnie on zmianie i stanie się ?numerem firmowym?.

Planujesz być płatnikiem podatku od towarów i usług tzw. VAT, koniecznie złóż formularz VAT-R. Pamiętaj, że musi to nastąpić przed dniem uzyskania pierwszych przychodów tj. rozpoczęciem sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych podatkiem VAT.

Kolejnym krokiem jest wybór formy opodatkowania.

Masz do wyboru:

  • zasady ogólne ? wg. skali 18% i 32%,
  • podatek liniowy ? stawka 19%,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • karta podatkowa.
Idea biuro Rachunkowe

W ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy udać się do ZUS, celem wybrania odpowiednich składek. W przypadku gdy założona działalność jest jedynym źródłem Twojego dochodu wypełniasz druk ZUS ZUA, jeśli natomiast jesteś zatrudniony na umowę o pracę i zarabiasz powyżej minimalnej pensji krajowej wypełniasz druk ZUS ZZA.

Należy pamiętać aby zgłoszenia do ZUS dokonać nie później niż w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności (data podawana we wniosku CEIDG).

Idea biuro Rachunkowe

Pamiętaj aby po założeniu rachunku firmowego poinformować o tym fakcie US i ZUS ? dokonasz tego aktualizując wpis w CEIDG.

Idea biuro Rachunkowe

Wybór Biura Rachunkowego jest bardzo ważnym etapem zakładania każdej działalności. Outsourcing pozwala ograniczyć koszty, ponieważ nie musisz zatrudniać księgowej i kadrowej, ani inwestować w system informatyczny. Współpraca z Biurem Rachunkowym pozwala skoncentrować się na rozwoju firmy i osiąganiu sukcesu na rynku, ponieważ sprawy księgowe i kadrowe przekazujesz w ręce najlepszych specjalistów.

Idea biuro Rachunkowe
  • Uzyskać koncesje, zezwolenia lub licencje
  • Zgłosić się do PIP i Sanepidu

Jakie usługi Cię interesują?